Mange gode takter i forslag til nyt Byspildevandsdirektiv – men hvor blev klimaet af?

Udgivet d. december 28, 2022
Kategori: Vand

EU-Kommissionens udkast til revideret Byspildevandsdirektiv blev offentliggjort den 26. oktober. Flere nye elementer i direktivet peger i den rigtige retning bl.a. et fjerde rensetrin og udvidet producentansvar samt energieffektivisering. Men målet for reduktion af klimagasser er alt for uambitiøst.

Der er mange gode takter i EU-Kommissionens udkast til revideret Byspildevandsdirektiv som kom den 26. oktober.

Bl.a. foreslås niveauerne for udledning af næringsstoffer skærpet, der introduceres et fjerde rensetrin på spildevandsanlæg for at begrænse udledningen af miljøfarlige stoffer og man tager princippet om at forureneren betaler seriøst, ved at foreslå et udvidet producentansvar for medicinal- og skønhedsindustrien, som skal dække noget af udgiften til den ekstra rensning, da deres produkter er en væsentlig kilde til miljøfarlige stoffer i vandmiljøet. Dansk Miljøteknologi ser meget positivt på dette og mener, at det er den rigtige retning at gå i.

Hvad angår målet om energi- og klimaneutralitet i vandsektoren, så har EU-kommissionen haft fokus på energireduktion, og ser med rette et uudnyttet potentiale for produktion af grøn energi i spildevandssektoren. Ambitionen ift. klima er dog desværre ikke fulgt med. Faktisk er klimaneutralitet i vandsektoren slet ikke til at få øje på, idet udledning af drivhusgasser, som ikke er en effekt af den foreslåede energieffektivisering- og produktion, helt er udeladt af direktivforslaget. Dermed tages der slet ikke hånd om de direkte udledninger af de kraftige klimagasser, lattergas og metan, der udvikles under renseprocessen på spildevandsanlæggene.

Dansk Miljøteknologi vil nu se nærmere ned i direktivet og udarbejde høringssvar. Vi vil rejse overfor de danske politikere og myndigheder, at den danske position ift. direktivforslaget, skal gøre det klart, at Danmark ønsker målet for reduktion af klimagasser væsentligt skærpet og at det fjerde rensetrin og udvidet producentansvar skal fastholdes.

EU-Kommissionens forslag til revideret Byspildevandsdirektiv kan ses her.

Som medlem af Dansk Miljøteknologi har du mulighed for at komme med input til vores høringssvar. Skriv til info@danskmiljoteknologi.dk, hvis du har pointer, som du ønsker, at vi skal medtage – vær obs. på kort frist. Høringssvaret vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.