Luft

Vi mener

Luftforurening er den miljøudfordring, som har den største sundhedsmæssige skadevirkning for den danske befolkning med sygedage, hospitalsindlæggelser og for tidlig død til følge. Derfor er der behov for handling. Luftforureningen stammer primært fra brændeovne, trafikken, skibsfarten, forbrændingsanlæg og landbruget i form af partikler, NOx, So2, ammoniak mv. I Dansk Miljøteknologi sætter vi fokus på problemerne og fremviser løsningerne som vores medlemmer har på hylderne. Teknologierne er udviklede,  men bliver ikke udbredt af sig selv. Derfor er der behov for politisk handling, ved at stille skærpede krav til anvendelse af måleudstyr, katalysatorer og luftrensningssystemer – men også investeringstilskud. Det arbejder vi for.

Miljøzoner og nul-emissionszoner

Hæv ambitionsniveauet for miljøzonerne i de større byer Alle benzin- og dieselbiler er typegodkendt efter en såkaldt Euronorm, hvor 1 er dårligst og 7 er bedst. Normen angiver køretøjets miljøperfomance mht. emissioner. Diesel- og benzinbiler har hver deres Euronorm, som...

læs mere

Klimagasser

Klimagasser er meget mere end CO2. Klimagasser inkluderer også de særdeles potente gasser metan og lattergas, som bl.a. dannes og frigives, når der produceres biogas og renses spildevand. Lattergas og metan kræver en særlig opmærksomhed, da de er henholdsvis 25 og 298 gange...

læs mere

Brændeovne

Røg fra brændeovne Ifølge beregninger fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet er partikelforurening fra brændeovne årsag til op mod 550 for tidlige dødsfald i Danmark hvert år. På europæisk plan kan 400.000 for tidlige dødsfald årligt knyttes til...

læs mere

Relevante artikler

Luftkvalitetsdirektivet er (stort set) landet

Luftkvalitetsdirektivet er (stort set) landet

Aftalen om et revideret luftkvalitetsdirektiv er landet og forventes vedtaget efter valget til EU-parlamentet. Det reviderede direktiv skærper grænseværdierne for en række luftforurenende stoffer, der dermed kommer er tættere på WHO’s retningslinjer.

læs mere
TOPMØDE OM LUFTVISIONEN

TOPMØDE OM LUFTVISIONEN

Dansk Miljøteknologi, Dansk Industri, Danske Maritime, Danske Rederier, DAPO og Miljøministeriet inviterer til online topmøde i Luftvisionen d. 29. januar 2021 fra kl. 10-12. I...

læs mere