Om Dansk Miljøteknologi

Formål

Dansk Miljøteknologi er sat i verden for at sikre politisk prioritering af det miljøteknologiske område og stor vægt på grøn omstilling i den førte politik. Derfor argumenterer vi sagligt og fagligt for gode rammevilkår for branchen, høje ambitioner på miljøområdet og intelligent regulering i Danmark og i EU.

Foreningen arbejder målrettet og vedholdende med at holde politikere og embedsværk orienteret om branchens produkter og betydningen for miljø, klima, arbejdspladser og eksport. Det sikrer synlighed og forståelse for den værdi, branchen har for Danmark. Vi er tydelige om eventuelle barrierer og udfordringer, og hvordan de kan løses. Og vi udtrykker kritik over mangel på ambitioner og manglende indsatser, når det er berettiget og nødvendigt. Altid med en saglig påpegning af, hvad samfundet går glip af ved den manglende indsats. Internationalt skal Danmark være et grønt foregangsland og bygge alliancer op om en progressiv grøn linje. Dansk Miljøteknologi arbejder for at skabe politisk forståelse og opbakning til dette synspunkt.

Referater

Sekretariat

SIGNE SONNE-HOLM

ERIK CHRISTIANSEN

VIKTOR ZEUTHEN

Miljøpolitisk konsulent

BARBARA RASMUSSEN

MARIANNE BONNE MADSEN

Bogholderi og regnskab

Bestyrelse

KIRSTEN BROSBØL

LEIF BENTSEN

Næstformand

Adm. Direktør, Krüger A/S

JESPER NERLOV

Næstformand

Chief Technology Officer, Haldor Topsøe A/S

BETTINA KNUDSEN

Vicedirektør, Explicit

OLE MUNK NIELSEN

Divisionsdirektør, COO, EnviDan A/S

JONAS FREDSTED VILLADSEN

Head of EU Public Affairs, GRUNDFOS

KRISTIAN MØLLER

Sales Director, Adept Water Technologies A/S

JENS BRANDT BERING

Direktør for Forsyning, NIRAS A/S

LENA WARMING

Head of Commercial Services, Water Division, Kamstrup A/S

HENRIK HASSING

Technical Vice President, FORCE Technology

MICHAEL RAMLAU HANSEN

Public Affairs, AVK Danmark A/S

MIKKEL HOLMEN ANDERSEN

Chief Technology Officer, Unisense

Jacob Vind

Global vandindustriekspert, Danfoss

Bliv medlem

Vi er til for at styrke den danske miljøteknologiske branche, så virksomhederne kan understøtte den grønne omstilling, grønne danske arbejdspladser og grøn eksport. Som medlem af Dansk Miljøteknologi får I Indflydelse, indsigt og netværk.

 

Antal medarbejdere (årsværk)

Medlemskab

10 + 13 =