Grøn Økonomi

Vi mener

Økonomiske incitamenter skal fremme brugen af teknologier, der understøtter den grønne omstilling. Ikke mindst for at sikre, at hjemmemarkedet er en driver for danske miljøteknologiske virksomheders succes på eksportmarkederne. Vi arbejder for grøn vækst og beskæftigelse i Danmark, ved at sætte fokus på hvilke miljøudfordringer der skal adresseres politisk, for at sikre et rent miljø for fremtiden, og udvikle Danmarks styrkeposition indenfor miljøteknologi. Princippet om ”forureneren betaler” skal være styrende, og der skal være en aktiv understøttelse af det grønne segment af dansk erhvervsliv, eksempelvis gennem udviklings og demonstrationsprogrammer.

Klima- og energineutral vandsektor

En ensartet CO2 beskatning af alle sektorer Danmark har et mål om en klima- og energineutral vandsektor inden 2030. Dette vil være et vigtigt bidrag til at nå Damarks klimamål. Med etableringen af de 13 klimapartnerskaber blev industrien inviteret med ind i det politiske...

læs mere

Anvendelse af den bedste tilgængelig teknologi (BAT)

Alle større industrivirksomheder i Danmark skal have en miljøgodkendelse, hvor der er taget stilling til emissionsværdierne fra de forskellige afkast og udledningskilder. Det betyder, at industrivirksomheder, forbrændingsanlæg, spildevandsanlæg mv. er forpligtet til at anvende...

læs mere

Bring mere grøn innovation i anvendelse

Ny teknologi møder oftest tunge bureaukratiske regler og juridiske udfordringer i implementeringsfasen, som kan forhindre små startups i det miljøteknologiske felt i at komme på markedet med deres produkter. Dermed forhindres udbredelsen af konkrete løsninger på miljøproblemer,...

læs mere

Implementering af EU lovgivning

Meget af den danske miljøpolitik drives i praksis af EU-lovgivning. Men det er ikke altid at EU-lovgivningen udlever sit fulde potentiale, da vi i Danmark anvender ”De 5 principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering”. Principperne har til hensigt at beskytte...

læs mere

Innovationsfremme

Staten har etableret tre udviklings- og demonstrationsprogrammer for at hjælpe innovativ teknologi ud på markedet. For Dansk Miljøteknologis medlemmer er Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) det vigtigste og mest centrale program. MUDP giver støtte til...

læs mere

Finanslov og Grøn Fond

Hvert år bidrager Dansk Miljøteknologi med input til finanslovsforhandlingerne og forhandlingerne om den grønne fond. Se vores specifikke indspark herunder. Med aftalen om grøn fond reserveres der 1½ mia. kr. i 2024 og 3¼ mia. kr. årligt fra 2025-2040 til såkaldte grønne...

læs mere

Relevante artikler

Brev til Morten Bødskov

Brev til Morten Bødskov

DMTs bestyrelse har rettet henvendelse til Erhvervsminister Morten Bødskov med en opfordring til at sikre repræsentation af miljø-erhvervet i Erhvervslivets EU- og Regelforum, som rådgiver regeringen i vedr. implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning

læs mere
PFAS plan er grøn erhvervspolitik

PFAS plan er grøn erhvervspolitik

Som de første i EU vedtager Danmark en national PFAS handlingsplan! Først og fremmest er handlingsplanen et vigtigt skridt for borgernes sundhed. Men planen kan også få betydning...

læs mere
Teknologiske muligheder i bioøkonomi

Teknologiske muligheder i bioøkonomi

Fælles brev til Miljø- og fødevareministeren Dansk Miljøteknologi har sammen med Haldor Topsøe, Krüger, DAKA Denmark, Nordic Sugar skrevet en henvendelse til fødevareminister...

læs mere