Klimatilpasning

Vi mener

Klimaforandringerne ændrer nedbørsmønstrene, så vintrene bliver våde med længerevarende nedbør, og somrene bliver tørre med flere skybrudshændelser. Samtidig øges truslen for oversvømmelse i lavtliggende og kystnære områder af den stigende vandstand i havene og hyppigere og kraftigere stormfloder. Øgede vandmængder som følge af klimaforandringer giver nye udfordringer i arbejdet med at sikre god økologisk og kemisk tilstand i vandmiljøet, beskytte kyster og forhindre skader på infrastruktur. Dansk Miljøteknologi mener, at vi bør have en ambitiøs klimatilpasningsplan, der bringer nye teknologier i spil for at løse de problemer, som ændrede nedbørsmønstre og stigende vandstand skaber.

 

Overløb

Overløb sker, når kapaciteten i vores kloaknet bliver overskredet. Det forekommer typisk under kraftige regnhændelser eller efter perioder med vedvarende regn. I disse situationer kan renseanlæggene ikke håndtere mængden af vand, hvilket resulterer i, at en blanding af...

læs mere

National klimatilpasningsplan

Ifølge brancheforeningen F&P oplevede danskerne i løbet af 2023 klimarelaterede skader for mere end 3 milliarder kroner. Derfor er der et akut behov for at forebygge, frem for at reparere skader. Dansk Miljøteknologi arbejder for, at den nationale klimatilpasningsplan har...

læs mere

Relevante artikler