Jord

Vi mener

Der er ca. 40.000 forurenede grunde i Danmark, hvoraf ti er udpeget som særligt problematiske generationsforureninger. Vi mener, at jordforureninger skal oprenses og generationsforureningerne fortsat skal prioriteres med særskilte midler.  I Europa alene kender man på nuværende tidspunkt til mere end 650.000 områder, hvor forurenende aktiviteter enten tidligere fandt sted eller fortsat sker. Det repræsenterer et kæmpe marked for særligt de store danske virksomheder med højteknologiske løsninger.

Dansk Miljøteknologi bringer viden om miljøpåvirkning og renseteknologi ind på Christiansborg, og vi arbejder for den politiske prioritering af jordoprensning i finanslovsforhandlinger og den grønne fond.

.

PFAS i jord

Udfordringen med jordforurening er ikke ny i Danmark, men med sagen om kogræsserforeningen i Korsør tilbage i starten af 2021 blev vi for alvor opmærksomme på konsekvenserne af forurening med perflourerede stoffer (PFAS). Det har siden vist sig, at PFAS findes næsten overalt i...

læs mere

Generationsforureninger

I Danmark har vi ti store generationsforureninger, der ligger som skampletter på vores landkort. Forureningerne er resultater af fortidens synder, og omfanget og omkostningerne forbundet med en reel oprensning har betydet, at løsningen indtil nu har været indkapsling af...

læs mere

Relevante artikler