Monitorering

Vi mener

I Danmark beregner og modellerer vi os ofte til viden om klimaet og miljøets tilstand. Men modelleringerne skal understøttes af langt flere reelle målinger, hvis de skal være retvisende. Dansk Miljøteknologi ønsker et bedre datagrundlag til at vurdere, hvordan det går med at nå de nationale målsætninger ift. både klima og miljø. Det datagrundlag skal i højere grad end i dag bero på reelle målinger, der giver viden om de faktiske forhold. Danske virksomheder er stille, men sikkert, ved at opbygge stærke kompetence indenfor monitorering med brug af sensorer. Det vil på sigt blive eftertragtet, for med stigende krav til bæredygtighedsrapportering i alle dele af forsyningskæden, vil der skulle fremskaffes valide data, der kaster lys på aftrykket af vores valg og handlinger. Vi arbejder således for, at et bedre datagrundlag bruges til at bane vejen for en mere målrettet og evidensbaseret miljølovgivning.

Overvågning af udledninger fra skibsfarten

Farvandene omkring Danmark er såkaldte lav-emissionszoner (ECA-områder) hvad angår svovl- og NOx udledninger, som sundhedsskadeligt for mennesker og uønsket i miljøet. Men for rederier er der er rigtig mange penge at spare ved at snyde med reglerne, og håndhævelse til søs har...

læs mere

Bedre miljødata

Det er vigtigt at vi har akkurate tal og data for miljøets tilstand, for tallene bruges til at understøtte lovgivning og indsatser på klima- og miljøområdet. Mange af disse data bygger i dag på modelleringer frem for reelle målinger og dataindsamling i marken. Det har langt hen...

læs mere

Relevante artikler