Nyheder

Tak for et godt møde i partnerskab for bæredygtig bioraffinering

Tak for et godt møde i partnerskab for bæredygtig bioraffinering

Den 29. august blev det 10. møde i partnerskabet for bæredygtig bioraffinering afholdt hos Meliora Bio. Slides og noter fra mødet er nu på hjemmesiden

DMT input til en grønnere finanslov 2024

DMT input til en grønnere finanslov 2024

1) Sæt penge af til en ny renluft pakke, så arbejdet med at reducere luftforureningen ikke går i stå. 2) Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) skal på niveau med sammenlignelige programmer. 3) Begrænsning af udledningen… Læs mere

DMT høringsvar vedr. det danske forhandlingsoplæg til det reviderede Byspildevandsdirektiv

DMT høringsvar vedr. det danske forhandlingsoplæg til det reviderede Byspildevandsdirektiv

Forhandlingerne vedr. EU reviderede Byspildevandsdirektiv er på vej ind i de sidste intense forhandlinger. I den forbindelse har Dansk Miljøteknologi afgivet høringssvar vedr. det danske forhandlingsoplæg.