Vand

Vi mener

Vores fælles vandressource er under pres. Mangel på rent grundvand, forurening med miljøfarlige stoffer, vandtab i ledningsnettet, ændrede nedbørsmønstre, oversvømmelser og overløb med urenset spildevand er eksempler på konkrete og helt aktuelle udfordringer, som skal løses. Derfor er beskyttelse og regenerering af vandressourcerne en vigtig målsætning. Den indsats vil understøtte økologisk stabilitet, biodiversitet og sikre, at vi også i fremtiden har adgang til rent og sundt drikkevand.

Dansk Miljøteknologi arbejder for at videregive indsigterne fra den danske vandbranche til Christiansborg, så vi derved sikrer et solidt fundamentet til at implementere robuste og innovative vandteknologiske løsninger i både Danmark og internationalt. For danske virksomheder har ekspertise og kompetencer på dette område, der skal bredt i spil, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling.

Drikkevand

Det bærende princip for dansk drikkevandsforsyning bør være at levere rent drikkevand uden forureninger fra pesticider og andre miljøfarlige stoffer. Det er nødvendigt for folkesundheden og for at opretholde forbrugernes tillid. Det rene danske drikkevand er også en stærk...

læs mere

Vandområdeplaner

Det danske vandmiljø er nødlidende. Noget af det kan ses med det blotte øje: Algeopblomstringer, fraværet af fisk langs kysterne og krabber, der kæmper for at slippe væk fra den iltfattige bund, hvor de normalt ville opholde sig. Synderen her er udledning af næringsstoffer til...

læs mere

Central rensning af spildevand

Cirka 95 % af spildevandet i Danmark ledes gennem et centralt renseanlæg inden det udledes til vandmiljøet. Det er en positiv historie, for det betyder, at vi har et samlet overblik over vandets vej. Det er vigtigt, når der skal skrues på ambitionerne. EUs byspildevandsdirektiv...

læs mere

Decentral rensning af spildevand

Selvom langt det meste spildevand i Danmark ledes igennem et centralt renseanlæg, spiller decentral rensning en vigtig rolle ved særlige punktudledere som hospitaler og industrivirksomheder, der udleder stoffer, som der ikke renses for på det centrale renseanlæg. Spildevand fra...

læs mere

Rentvandsproduktion

Rentvand er den tekniske betegnelse for vand der er fuldstændig fri fra andre stoffer, og lever op til kravene i bestemte dele af fødevare-, medicin og energiproduktion. Indtil nu, og i den nærmeste fremtid, er medicinalindustrien og fødevareproduktion blandt de største...

læs mere

Legionella

Legionella er en farlig bakterie, som lever og formerer sig i vandrørene. Når bruseren tændes, kan bakterierne rejse fra vanddampen ind i vores luftveje og forårsage en sejlivet lungebetændelse, der i ca. 15% af tilfældene har døden til følge. I 2023 kostede sygdommen 56...

læs mere

Relevante artikler

Konference om Vand i Power-to-X

Konference om Vand i Power-to-X

Vores vandmiljø er i kritisk tilstand, og den nye Power-to-X (PtX) industri kan være med til at løse problemet – eller gøre det værre. Vores vandmiljø er i kritisk tilstand, og...

læs mere
Politisk møde hos Kamstrup

Politisk møde hos Kamstrup

På foranledning af DMT har Camilla Fabricius (MF,S), Christel Schaldemose (MEP,S) og Frands Fischer (borgmester i Skanderborg, S) besøgt Kamstrup til en snak om koblingen mellem...

læs mere
Vandpolitisk netværk 2023

Vandpolitisk netværk 2023

Læs mere om årets fire spændende møder i Vandpolitisk Netværk 2023 VANDPOLITISK NETVÆRK MØDERÆKKE I 2023 Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og...

læs mere
Medlemsmøde om PFAS den 13. december

Medlemsmøde om PFAS den 13. december

I Dansk Miljøteknologi sætter vi fokus på PFAS og inviterer derfor til medlemsmøde, hvor vi vil drøfte udfordringer som løsninger. Bemærk at mødet kun er åbent for medlemmer af...

læs mere
Vandpolitisk Netværk 2022

Vandpolitisk Netværk 2022

Tre spændende møder er i pipelinen for Vandpolitisk Netværk 2022. Se det foreløbige program her. VANDPOLITISK NETVÆRK 2022 Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af...

læs mere