Luftvisionen

Luftforurening er en af vor tids store globale miljøudfordringer, og 9 ud af 10 indbyggere i verdens byer bor, hvor luftforureningen overstiger WHO’s anbefalinger. Størst er udfordringen i verdens hurtigst voksende storbyer i Asien, Afrika og Latinamerika. Men også mange af EU’s medlemslande har lang vej igen, inden de kan opfylde egne målsætninger og internationale forpligtelser på luftforureningsområdet. Konsekvensen er tabte leveår og dårlig livskvalitet for alt for mange.

Dansk Miljøteknologi varetager sekretariatsfunktionen for Luftvisionen, som er et samarbejde mellem Dansk Miljøteknologi, DAPO, Danske Maritime, Danske Rederier, Dansk Industri og Miljøministeriet. Visionen er at Danmark skal være førende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft. Til gavn for både miljø, sundhed, vækst og beskæftigelse. Vores konkrete mål er at fordoble eksporten af danske ren luft-løsninger inden 2030.

I 2015 eksporterede danske virksomheder for 7,2 mia. kr. ren luft-løsninger til de globale markeder. Men vi kan gøre det endnu bedre, hvis vi styrker samarbejdet om at synliggøre de danske styrkepositioner og gøre Danmark til et globalt udstillingsvindue for innovation på ren luft-området.

Læs mere på https://luftvisionen.dk/