Klimaministerens svar på DMT henvendelse vedr. anvendelse af TCO i vandsektoren

Udgivet d. juni 22, 2021
Kategori: Vand

DMT har sammen med DI indsendt en fælles henvendelse til klima- og forsyningsministeren med en opfordring til, at der i forbindelse med den kommende ændring af vandsektorloven indsættes en bestemmelse om, at det for vandselskaber skal være obligatorisk at anvende TCO vurderinger ved investeringer og større indkøb. Læs ministerens svar her.