Klare budskaber til ekspertgruppen arbejde med CO2-afgift i vandsektoren

Klare budskaber til ekspertgruppen arbejde med CO2-afgift i vandsektoren

Der blev videregivet vigtigt input fra branchen til ekspertgruppens arbejde med en CO2-afgift i vandsektoren på mødet i Vandpolitisk Netværk.

Aktualiteten var i top da Dansk Miljøteknologi sammen med DANVA afholdt møde i Vandpolitisk Netværk om CO2 afgiftens betydning for vandsektoren onsdag d. 20. april. Susanne Juhl, medlem af ekspertgruppen for den grønne skattereform, var på besøg, og hun fik en masse bud på hvilke udfordringer og løsninger, der er vigtige når ekspertgruppen skal arbejde med afgiften ift. vandsektoren i ekspertgruppens anden delrapport til efteråret 2022.

Der var ros for ideen om en ensartet afgift, som den bedste måde at sikre omkostningseffektivitet men samtidig et stort fokus på behovet for systemafgrænsning og ensartet opgørelsesmetode, når en afgift skal implementeres i sektoren. Fra formand Kirsten Brosbøl og Dansk Miljøteknologis side var budskabet klart: At være åben overfor allerede anvendelige teknologiske løsninger samtidig med at nye udvikles og at afgiften bør understøtte dette, således at opgørelse af energiforbrug og udledninger af lattergas og metan ift. måling, dokumentation, beregningsgrundlag mv. bliver ensartet uden at det forsinkes.

Tusind tak til Susanne Juhl. John Buur Christiansen og Jens Brandt Bering for spændende oplæg og replik og tak til alle for aktiv deltagelse. Og ikke mindst tak til John Buur Christiansen og BIOFOS for at lægge hus til og til Miriam Feilberg og DANVA for det gode samarbejde om arrangementet.