Dansk Miljøteknologi i Altinget om den manglende danske implementering af EU’s drikkevandsdirektiv

Udgivet d. marts 1, 2023
Kategori: Vand

Der er mange udeståender, før drikkevandsdirektivet kan betragtes som implementeret i dansk lov, og fra DMT skal der lyde en stor opfordring til at få gang i arbejdet.

Det er ved at være fem år siden processen med at revidere direktivet startede. Reglerne trådte i kraft i januar 2021, og inkluderede en løbetid på to år til at indarbejde reglerne i national lovgivning. Men på trods af en lang implementeringsfrist er Danmark ikke kommet i mål. Det skyldes i bedste fald en naiv tro på, hvor hurtigt lovændringer kan gennemføres. Og i værste fald nøl.

Læs hele indlægget her (åbent link)