Vandpolitisk Netværk – Indsatser for et renere havmiljø

Udgivet d. juni 20, 2024
Kategori: Nyheder | Vand

Vandrammedirektivet kan blive platform for en ny tilgang til planlægning
Til årets 2. møde i Vandpolitisk Netværk satte vi fokus på indsatser for et renere havmiljø. Mens vi omstiller vores samfund til grøn produktion og forbrug, er der heldigvis bred enighed om, at vi skal rense den forurening, vi har påført vores vandmiljø. Der er også enighed om at stoppe tilførslen af den forurening, der stadig flyder til indre og ydre farvande. Men hvordan gør vi så det? Det belyste vi til Vandpolitisk Netværks møde om indsatser for et renere vandmiljø i smukke omgivelser i Proviantgården på Christiansborg.

Der er mange interesser at varetage, og vandmiljøets interesser er begyndt at veje tungere. Godt hjulpet på vej af offentlighedens erkendelse af problemerne. Det er ikke et øjeblik for tidligt, for som direktøren for Tænketanken Hav beskriver det, har vi “ryggen mod muren”. Det er et komplekst problem med ligeså komplekse løsninger. Der er dog grund til forsigtig optimisme, da vi er ved at have overblik og mange løsninger allerede er tilgængelige.

Der udestår klart politisk lederskab, prioritering og finansiering af de nødvendige indsatser. I den sammenhæng kan vandrammedirektivet blive platform for en ny tilgang til planlægning og udvikling, som tager udgangspunkt i, hvad vandmiljøet kan håndtere. Som vores vært, MF Marianne Bigum fastholdt, nytter det ikke noget at fortsætte udledningerne. Målsætningen er, at vi skal have et vandmiljø, som er i trivsel. Det er en bunden opgave, og vi skal blive bedre til at planlægge systemet inden for de planetære grænser.

Tak til oplægsholdere Niklas Sjøbeck Jørgensen fra Rådet for Grøn Omstilling, Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut, Martin Mørk Larsen fra Aarhus Universitet, Jóannes Gaard fra Miljøministeriet, og Liselotte Hohwy Stokholm fra Tænketanken Hav, for at dele jeres indsigter med os.

Er du interesseret i at blive medlem af netværket? Så skriv til os på info@danskmiljoteknologi.dk. Du kan læse det fulde program og se de kommende møder her