Vandpolitisk Netværk 2024


VANDPOLITISK NETVÆRK MØDERÆKKE I 2024


Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og miljøteknologiske virksomheder. Vi diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstemaer for alle møder. Vel mødt!


MØDE 1: VANDETS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

Dato: 6. februar 2024 kl. 10.00-14.30

Mødested: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København

Vi står med en vandbranche, der meget gerne vil bidrage til den grønne omstilling, men der er flere udfordringer. P2X kræver store mængder ultrarent vand og efterfølgende håndtering af rejektvand; det er vigtigt at tænke ind i ligningen, når anlæggene skal placeres. Der er også problemstillingen omkring overskudsvarme fra spildevandsanlæg, der via varmepumper kan udgøre et vigtigt grønt bidrag til den vedvarende energi. Den praksis er bare ikke særligt udbredt, for reguleringen spænder ben.

Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i Synergi, deltager med et oplæg omkring hendes syn på koblingen mellem vand og energi.

Ordstyrer på dagen: Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA

PROGRAM FOR DAGEN:

09.30-10.00
Ankomst

10.00-10.30
Velkomst og rammesætning
v. Dansk Miljøteknologi, DANVA og Rambøll

10.30-11.45
Energieffektivitet – brobyggeren i den grønne omstilling, også når det handler om vand
v. Katrine Bjerre M. Eriksen, Direktør, SYNERGI

Energistyrelsens arbejde med regulering af teknisk vand
v. David Herrmann, teamleder i Energistyrelsens Vandenhed

Diskussion

11.45-12.30
Frokost

12:30-13.30
Tre kortere indlæg:

  1. Et forsyningsperspektiv på potentialer og udfordringer ved PtX
    v. Lasse Bro Børglum og Johan Pedersen, Aalborg forsyning
  2. Status på håndtering af rejektvand
    v. Joánnes Gaard, Miljøministeriet
  3. Erfaring med sektorkobling mellem vand- og energisystemer – eksemplificeret med varmepumper v. Søren Ørsted, Rambøll

13.30-14.15
Kaffe, kage og diskussion

   Katrine Bjerre       Søren Ørsted          David Herrmann


MØDE 2: INDSATSER FOR ET RENERE HAVMILJØ

Dato: 20. juni 2024 kl. 10-14

Mødested: Provianthuset, Christiansborg

Vi mødes til en snak om de helt aktuelle udfordringer med store udledninger af kvælstof og miljøfarlige stoffer til havmiljøet. På mødet kaster vi lys på proportionerne mellem de forskellige udledere, og i forlængelse heraf tager vi en snak om, hvor og hvordan vandselskaberne fremadrettet skal sætte ind, for at minimere deres udledninger yderligere.

National og europæisk regulering og teknologiske løsninger vil være omdrejningspunkter for dagen, hvor drøftelserne også vil berøre aktuelle politiske processer så som den forestående implementering af EU’s reviderede byspildevandsdirektiv og Vandsektorloven.

Charlotte Bagge (M) er vært for mødet.

Ordstyrer på dagen: Signe Sonne-Holm, Dansk Miljøteknologi

PROGRAM FOR DAGEN:

09.30-10.00
Ankomst

10.00-10.20
Velkomst og rammesætning
v. mødevært Charlotte Bagge (M), DANVA og Dansk Miljøteknologi

10.20-11.45
Et Rent Hav For Alle – Veluxfinansieret projekt med ny viden om PFAS-udledninger til det danske havmiljø
V. Niklas Sjøbeck Jørgensen, Rådet for Grøn Omstilling og Martin Mørk Larsen, Aarhus Universitet

Begrænsning af udledningen af affaldsstoffer fra den industrialiserede verden
V. Liselotte Hohwy Stokholm, Tænketanken Hav

Erfaringer fra Treatment Train projektet – resultater for oprensning af komplicerede forureninger.
v. Caroline Kragelund, Teknologisk Institut

11.45-12.30
Frokost

12.30-13.00
Hvordan går vi til den forestående implementering af EU’s  reviderede byspildevandsdirektiv? Og hvordan ser andre EU lande på det?
V. Joannes Gaard, Miljøministeriet

13.00-14.00
Det politiske syn på, hvordan vi opnår bedre vandkvalitet i vores ydre farvande.
Diskussion med Marianne Bigum (havmiljøordfører, SF) og Charlotte Bagge (miljøordfører, M)

14.00-14.45
Mulighed for at blive hængende til en kop kaffe og en snak

   Niklas Jørgensen                 Martin Larsen                 Liselotte Stokholm                 Caroline Kragelund 

    Joannes Gaard               Charlotte Bagge (M)        Marianne Bigum (SF)   


MØDE 3: NÆSTE SKRIDT I DIGITALISERINGEN AF VANDSEKTOREN

Dato: 13. september

Mødested: HOFOR, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S

På mødet skal vi høre fra forsyningerne ift. hvad der fylder hos dem på digitaliseringsområdet. Derefter dykker vi ned i forsyningsdigitaliseringsprogrammet, dets potentiale og hvilke udfordringer det kan give i vandsektoren. Vi skal høre om den nyeste forskning indenfor digitalisering og hvilke områder, der er værd at satse på. Her vil være oplæg fra en af de virksomheder, som er opstået i kølvandet på digitaliseringen.

PROGRAM FOR DAGEN:

09.30-10.00
Ankomst

10.00-10.05
Velkomst og rammesætning
v. DANVA, Dansk Miljøteknologi og HOFOR

10.05-10.25
Digitalisering af spildevandssektoren
V. Thomas Jensen, Områdechef HOFOR

10.25-10.45
Aarhus Vands syn på nuværende og fremtidige udfordringer ift. digitalisering af vandsektoren
v. Karina Topp. administrerende direktør, Aarhus Vand

10.45-11.05
Baggrund om forsyningsdigitaliseringsprogrammet og potentialerne i at bringe forsyningsdata i spil
v. Niels Andreas Nepper-Christensen, teamleder i Energieffektivisering og Data, Energistyrelsen

11.05-11.50
Forsyningsdigitaliseringsprogrammet – hvilke målsætninger/emner har vi valgt at sætte fokus på i Dataudviklingsgruppen for Vand

Miniworkshop/ spørgsmål fra Dataudviklingsgruppen for Vand: Hvilke regulatoriske forhold spænder ben for digitalisering og deling af data i vandbranchen? 

v. Lars Gadegaard, seniorkonsulent med ansvar for digitalisering og anvendelse af data i vandselskaberne, DANVA

11.50-12.30
Frokost

12.20-13.05
Nyeste forskning på området – potentiale for digitalisering og hvor skal fokusområderne ligge.

V. Peter Steen Mikkelsen, Professor DTU SUTAIN, Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

13.05-13.25
Innovation i forlængelse af digitalisering: Virksomheder, der er opstået i kølvandet på dataindsamlingen
v. Søren Schou, CEO, Klarifi

13.40-14.20
Politisk diskussion: Næste skridt i digitaliseringen
v. Alexander Ryle, IT- og Miljøordfører (LA) og Sascha Faxe, Miljøordfører (Å)

14.20-14.30
Tak for i dag

.

.

.

Thomas Jensen         Peter Mikkelsen       Lars Gadegaard             Søren Schou            Alexander Ryle (LA)     Sascha Faxe(Å)


MØDE 4: HVORDAN SIKRER VI FREMTIDENS VANDINGENIØRER?

Dato: December

Mødested: Endnu ved at blive afklaret

Vi mødes til en dag i innovationens tegn, hvor vi bl.a. skal diskutere gode forskningsmiljøer og rekruttering til ingeniørfagene.


Pris for deltagelse i 4 møder = 8.000 kr. (ex. moms)

For yderligere info og tilmelding kontakt: 

Miriam Feilberg, DANVA, e-mail: mfe@danva.dk, tlf.: 2244 1452, eller:

Signe Sonne-Holm, Dansk Miljøteknologi, e-mail: ssh@danskmiljoteknologi.dk, tlf. 3013 6723