UDSÆTTES TIL FORÅR 2023 – Konference: Innovationsbehov og eksportpotentialer i klimatilpasning

Udgivet d. oktober 12, 2022
Kategori: Klimatilpasning

Vandvisionen – som er et samarbejde mellem Dansk Miljøteknologi, DANVA, DI, DI Vand, Miljøministeriet og universiteter – afholder sammen med Coast2Coast og Clean en konference om klimatilpasning den 3. november i Skanderborg. Kom og hør om de nyeste løsninger på klimatilpasningsudfordringer og eksportpotentialer for klimatilpasningsløsninger!

Vandvisionen (et samarbejde mellem Dansk Miljøteknologi, DANVA, DI, DI Vand og Miljøministeriet samt universiteterne), Coast2Coast og CLEAN holder konference med fokus på de nyeste løsninger til klimatilpasningsudfordringerne og eksportpotentialerne inden for klimatilpasning.

Fremtiden byder på øget og kraftigere nedbør og dermed stigende grundvandsstand samt  havandsstigninger og øget hyppighed af stormflod – og dermed også klimatilpasning. På konferencen vil innovationsbehov og eksportpotentialer indenfor klimatilpasning være gennemgående temaer, med digitaliseringens muligheder in mente.

Dagens program er inddelt i to sektioner. I første sektion stilles der skarpt på de nyeste innovative løsninger og teknologier og i den anden på eksportmulighederne for danske klimatilpasningsløsninger. Begge sektioner begyndermed med oplæg, hvorefter første sektion afsluttes med en fælles debat i salen, der omhandler de områder hvor vi mangler viden og løsninger. Som afslutning på anden session bryder vi op i mindre grupper, hvor fremme af innovative løsninger og eksportmuligheder diskuteres mere dybdegående, inden dagen afrundes med en fælles plenumdiskussion og opsamling.

Se programmet her.