Tak for en vellykket workshop om miljøfarlige stoffer

Udgivet d. marts 21, 2022
Kategori: Vand

Workshoppen bød på mange vigtige input, der vil indgå i arbejdet med at sætte handling bag regeringens strategi for miljøfarlige stoffer.

TAK for mange spændende oplæg på Vandvisionens workshop om miljøfarlige stoffer!

Workshoppen havde fokus på, hvor langt vi er kommet med den teknologiske udvikling, og hvor der fortsat er behov for mere viden i forhold til at reducere udledningen af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet.

I Dansk Miljøteknologi blev vi bestyrket i, at vi skal være modige og handle nu, der hvor vi kan. Vi skal turde satse på de efterhånden velafprøvede og kendte teknologier og løsninger, der findes på markedet til rensning for miljøfarlige stoffer, samtidig med at vi udvikler de næste. På den måde tager vi forsigtighedsprincippet alvorligt og skaber incitament til fortsat udvikling.

Det er vigtigt, fordi det står klart, at ingen enkelt teknologi alene kan løse udfordringen med at rense for de mere end 100.000 forskellige miljøfarlige stoffer! Hvis vi skal lykkes med denne opgave, kræver det, at der tages hensyn til den samlede miljøeffekt af de mulige renseløsninger, så vi i Danmark fortsat kan konkurrere på bæredygtighed og energieffektivitet og nå Vandvisionens ambitiøse eksportmål for dansk vandteknologi.

En stor tak til de mange oplægsholdere, der stillede deres viden og ekspertise til rådighed. I DMT er vi glade for, at kunne tage disse input med videre i det vigtige arbejde for at få sat handling bag regeringens strategi for miljøfarlige stoffer.

Der skal også lyde en varm tak til DI for at lægge hus til workshoppen – vi kunne ikke ønske os bedre rammer – og til de øvrige parter i Vandvisionen for et stærkt samarbejde.