WATERSYSTEMS A/S

Watersystems A/S er specialister indenfor biologisk spildevandsrensning til alle formål. De leverer og servicerer nøglefærdige minirenseanlæg til rensning af husholdingsspildevand. Det er biologiske anlæg, der er baseret på innovative biofilmteknologi. Anlæggene passer på miljøet og er med til at fremtidssikre at Danmark har rent grundvand.