RGS NORDIC

RGS Nordic specialiserer sig i at behandle forurenet jord med biologisk og termisk rensning og genanvende bygge- og anlægsaffald. De driverlandets største affaldshåndteringsanlæg på amager samt 16 modtage- og behandlingsanlæg i Danmark og modtager alle former for byggeaffald. De har fokus på at gøre cirkulær økonomi til at god forretning og på at omdanne affald materiale, der fungerer i industriel skala.