LEIF KOCH A/S

Leif Koch A/S specialiserer sig i reduktion af vandtab i forsyningsnettet og lokalisering i lækager på jordlagte drikkevandsledninger. Ved effektiv indsats og hurtig lokalisering af brud på drikkevandsledninger, mindsker de vandtab i distributionsnettet.

Visionen hos Leif Koch A/S er at sikre en stabil og effektiv vanddistribution både nationalt og globalt. En proaktiv lækagesporing er med til at sikre bæredygtig håndtering af vandressourcen i fremtiden.