Kamstrup A/S

Kamstrup laver intelligente måleløsninger, der gør forsyningsselskaber og samfund i stand til at reducere vandtabet og øge energieffektiviteten. 

Hos Kamstrup interesserer de sig for levende for data og intelligente løsninger. De har fokus på at udvikle det, deres kunder skal bruge til at håndtere vand- og energiudfordringer.