AVK DANMARK A/S

AVK Danmark er en division i AVK International, som er en del af AVK-koncernen. AVK leverer løsninger til digital montorering og er en af verdens førende ventilproducenter inden for vand- og gasforsyning, spildevandsbehandling og brandbekæmpelse. Deres løsninger bidrager til at mindske vandspild, opsamling og behandling af spildevand, distribution af gas og biogas samt effektiv kunstvanding og brandbekæmpelse.