PFAS i jord

Udfordringen med jordforurening er ikke ny i Danmark, men med sagen om kogræsserforeningen i Korsør tilbage i starten af 2021 blev vi for alvor opmærksomme på konsekvenserne af forurening med perflourerede stoffer (PFAS).

Det har siden vist sig, at PFAS findes næsten overalt i vores omgivelser. I sagen fra Korsør blev forureningen spredt med brandslukningsskum fra den lokale brandskole, men stofferne bruges også i en lang række af hverdagsprodukter som tøj, sko, maling og elektronik, fordi de har vand- og fedtafvisende egenskaber. Stofferne bruges også i stor udstrækning i industrien til f.eks. coating. Desværre betyder de egenskaber også, at stofferne er svære at nedbryde.

Men problematikken er ikke uløselig, for danske virksomheder kan levere PFAS-renseløsninger, som bygger på kendt teknologi, der kan tages i anvendelse med det samme. Dog kræver det, at der afsættes særskilte midler til indsatsen, så de nye og omfattende PFAS-forureninger ikke medfører, at oprensningen af andre forureninger nedprioriteres.

Dansk Miljøteknologi mener, at der skal ske en politisk prioritering af PFAS-oprensning af jord, fordi forureningerne ikke er et isoleret problem. Kemikalierne er mobile, og jordforureninger er til stor fare for vandmiljøet, da stofferne bevæger sig med regnvandet og grundvandet ud i vores søer, fjorde og hav.  Kemikalierne kan også afgasse til luften.