Overvågning af udledninger fra skibsfarten

Farvandene omkring Danmark er såkaldte lav-emissionszoner (ECA-områder) hvad angår svovl- og NOx udledninger, som sundhedsskadeligt for mennesker og uønsket i miljøet. Men for rederier er der er rigtig mange penge at spare ved at snyde med reglerne, og håndhævelse til søs har traditionelt været en udfordring.

Den manglende overvågning betyder, at der ikke længere er noget, der afskrækker rederierne fra at bruge billigere, men mere forurenende brændstoffer, hvilket sætter en stor del af ansvaret for svovludledningen ud af kontrol. Dette kan føre til øget luftforurening og alvorlige sundhedsrisici for den danske befolkning samt skader på miljøet. Derfor er det bydende nødvendigt at genoptage og endda udvide overvågningen. Manglende overvågning og konsekvens kan også forhale den grønne omstilling af den maritime sektor ved at være konkurrenceforvridende for de rederier, som investerer i renere teknologier og overholder reglerne.

Dansk Miljøteknologi mener, at regeringen bør genindføre svovl- og NOx-overvågningen i Østersøen og NordsøenTidligere bestod overvågningen til søs af en sniffer under Storebæltsbroen og stikprøvekontroller med droner og helikoptere. 

Genoptagelse af overvågningen vil sende et klart signal til både nationale og internationale aktører om, at Danmark tager sin miljøbeskyttelse alvorligt og er villig til at investere i nødvendige ressourcer for at beskytte folkesundheden og vores planet.