Nyt vandsamarbejde lanceret på Vandets dag

Udgivet d. marts 24, 2021
Kategori: Vand

På Vandets Dag den 22. marts 2021 blev Water Valley Denmark præsenteret.

I en kommentar til lanceringen siger Søren Bukh Svenningsen, direktør i Dansk Miljøteknologi:

Vi har i Danmark virksomheder, der udvikler ny teknologi i topklasse, vi har tradition for et tæt samarbejde med forskningsinstitutioner, og samtidigt ser vi en stigende global efterspørgsel efter teknologier, som kan sikre en voksende befolkning i verden rent vand. Så vi burde have alle forudsætningerne for at øge eksporten af vandteknologi og dermed skabe vækst og flere arbejdspladser i Danmark. Men for at nå vores mål om en fordobling af vandeksporten, skal vi blive endnu bedre til at demonstrere over for omverdenen, at vores teknologier og løsninger er effektive og virker i fuld skala. Det har vi rigtigt gode erfaringer med fra de fyrtårnsprojekter, som MUDP har været med til at finansiere.

Vi er derfor spændte på at følge, hvordan Water Valley Denmarks visioner bliver udmøntet i storskalaprojekter og innovation til gavn for den samlede danske vandbranche.

Læs mere om samarbejdet her.