Ny kvartalsartikel fra Dansk Miljøteknologi om nødvendigheden af systematisk klimatilpasning

Udgivet d. juli 10, 2024
Kategori: Klimatilpasning | Vand

Klimatilpasning er dyrt. Derfor er der god grund til at tænke sig om, når de stigende regnmængder skal håndteres. I den kommende klimatilpasningsplan bør der derfor være fokus på vand fra oven – og ikke bare vand fra siden (kystsikring).

Dette ønske er også højt på politikernes dagsorden i Rudersdal Kommune, som udtaler sig: “Reglerne om finansiering, hvor der lægges store byrder på den enkelte, kan godt være lidt af en show-stopper. Det kunne være en god ide at kigge nærmere på dem, så de udgifter, der kommer fællesskabet til gode også kan finansieres i fællesskab”.

For det er ikke bare penge der skal til. Der skal også skabes mulighed for at investere i løsninger på privat grund, som f.eks. faskiner og regnvandsventiler. Det må man ikke i dag pga. det såkaldte “nytteprincip” – eller sagt med andre ord: Forsyninger må ikke betale for løsninger hjemme hos borgeren, selv om det kommer både miljøet og helheden til gode.

Læs mere om dette i artiklen nedenfor: