National klimatilpasningsplan

Ifølge brancheforeningen F&P oplevede danskerne i løbet af 2023 klimarelaterede skader for mere end 3 milliarder kroner. Derfor er der et akut behov for at forebygge, frem for at reparere skader.

Dansk Miljøteknologi arbejder for, at den nationale klimatilpasningsplan har fokus på vand fra oven, fra siden og fra neden.  

Den gældende klimaplan sætter primært fokus på vand fra siden og vand nedenfra, men vand fra oven i forbindelse med skybrud giver også et voldsomt pres på kloakker og anden infrastruktur.  Dansk Miljøteknologi savner en indsats for at begrænse overbelastningen af vores kloaknet i forbindelse med kraftig nedbør, der medfører overløb af opblandet spildevand til omgivelserne og vandmiljøet. Da vi ved, at skybrudshændelser vil forekomme hyppigere i fremtiden, som konsekvens af klimaforandringerne, bør en national klimatilpasningsplan også tage højde for vand fra oven, for at opfylde målene om god økologisk og kemisk kvalitet af vandmiljøet.

Kommunale klimatilpasningsplaner

Det er også nødvendigt at kigge i retning af kommunernes klimatilpasningsplaner, der alt for ofte ikke er opdaterede. I Dansk Miljøteknologi anbefaler vi et lovkrav om, at de kommunale klimatilpasningsplaner, med en risikokortlægning og en klar prioritering af udfordringerne, skal revideres hvert fjerde år. I mange tilfælde vil det også give mening at tænke klimatilpasning på tværs af kommuner, da de hydrauliske områder går på tværs af kommunegrænser. En bedre koordineret klimatilpasning i hvert område vil mindske overløb og derved bidrage til et bedre vandmiljø.