Miljøzoner og nul-emissionszoner

Hæv ambitionsniveauet for miljøzonerne i de større byer

Alle benzin- og dieselbiler er typegodkendt efter en såkaldt Euronorm, hvor 1 er dårligst og 7 er bedst. Normen angiver køretøjets miljøperfomance mht. emissioner. Diesel- og benzinbiler har hver deres Euronorm, som løbende skærpes med nye krav til bilers udledning.

De nuværende fem danske miljøzoner er forældede og har kun en ringe effekt på den samlede luftforurening, da der ikke er krav om partikelfilter til biler, der overholder euronorm 5 eller nyere. Euronorm 5 er 13 år gammel og er for længst erstattet af euronorm 6 og 7.  Dermed har teknologien for længst overhalet de standarder, der i sin tid blev lagt til grund for miljøzonerne, og det eneste meningsfulde er en opdatering, der ajourfører dem med euronorm 6, som bør gælde for alle køretøjer. Eftermontering af et partikelfilter på en dieselbil koster mellem 5-15.000 kr., hvilket er et omkostningsniveau, vi vurderer er rimeligt i forhold til, hvis alternativet er køb af en ny bil, der lever op til kravene.

Dansk Miljøteknologi mener samtidig, at der er for mange undtagelser fra miljøzonereglerne. F.eks. omfatter reglerne ikke de ikke-vejgående maskiner som f.eks. entreprenørmaskiner og traktorer. Knallerter og scootere er heller ej omfattet, selvom de udleder store mængder partikler pga. deres ringe forbrænding.

Miljøzoner skal ikke bare være forbeholdt de største byer – der skal være ren luft til alle. Hvis man muliggjorde miljøzoner i byer med en befolkning på over 25.000 ville 22 byer, som f.eks. Esbjerg, Randers, Kolding og Roskilde, have mulighed for også at gøre en indsats for renere luft i byen. Derfor bør regeringen hæve ambitionsniveauet ved at øge antallet af miljøzoner.

Nul-emissionszoner

Fra 2024 kan alle kommuner indføre én såkaldt nul-emissionszone, hvor der som udgangspunkt ikke må køre biler med benzin- og dieselmotorer. I den politiske aftale er der lagt op til en række undtagelser, så personer med “legitime formål” stadig kan køre der. F.eks. er større lastbiler og busser undtaget, selv om det er disse køretøjer, der generelt har den største udledning.  

Brændeovne er ikke omfattet af nul-emissionszonerne, selvom brændeovnene i fyringssæsonen er den største bidragsyder til partikelforurening. Kommunerne har dog allerede mulighed for at forbyde brændeovne fra før 2008 i områder med fjernvarme eller naturgas. Dansk Miljøteknologi anbefaler, at kommunerne får mulighed for helt at forbyde brændeovne, medmindre der er monteret et moderne filter til at fjerne de farlige partikler.