Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet – DMT i Altinget

Udgivet d. februar 9, 2021
Kategori: Vand

Overvågningen af uønskede kemiske stoffer i det danske vandmiljø er utilstrækkelig. Dansk Miljøteknologi præsenterer fire ambitioner for den kommende strategi for miljøfarlige stoffer.