Medlemsmøde – Politisk indsats på luftområdet

Udgivet d. april 26, 2024
Kategori: Luft

Onsdag den 15. maj 2024 kl. 13.30 til 15 afholder Dansk Miljøteknologi medlemsmøde om den politisk indsats på luftområdet.

Onsdag den 15. maj 2024 kl. 13.30-15.00 afholder Dansk Miljøteknologi medlemsmøde om den politiske indsats på luftområdet

Luftforurening er den direkte årsag til ca. 1.000 for tidlige dødsfald i Danmark og I EU anslås det, at ca. 300.000 mennesker dør for tidligt, som følge af luftforurening. I Dansk Miljøteknologi mener vi, at luftområdet er blevet lidt glemt, efter at vand har fået rigtig meget opmærksomhed indenfor de sidste par år. De to luftpartnerskaber ”Luftvisionen” og ”Nationalt partnerskab for ren luft” er i deres afsluttende faser og de politiske initiativer på luftområdet mener vi i det hele taget har brug for fornyet opmærksomhed. Et nyt Luftkvalitetsdirektiv er netop forhandlet på plads i EU og det forventes, at dette nye direktiv bliver vedtaget inden årets udgang. Direktivet indbefatter bl.a. nye grænseværdier for NOx og partikler og flere krav til målinger. Forhåbentlig kan direktivet være med til at sætte fornyet fokus på denne vigtige dagsorden.

Derfor vil vi gerne invitere til medlemsmøde, hvor vi vil stille spørgsmålet – hvad skal der til for at sætte fornyet fokus på luftforurening i Danmark? Medlemsmødet er online og er åbent for alle medlemmer af Dansk Miljøteknologi.

Kl. 13.30 Velkommen, navnerunde og introduktion til mødet. V. Erik Christiansen, Dansk Miljøteknologi

KL.13.40 Oplæg om nyeste projekter og resultater inden for ren-luft teknologi. V. Teknologisk Institut

Kl. 14.00 Orientering om nye grænseværdier og krav i det kommende luftkvalitetsdirektiv. V. Erik Christiansen, Dansk Miljøteknologi

Kl. 14.10 Fælles drøftelse og ønsker til hvordan vi som brancheforening sætter politisk fokus på ren-luft dagsordenen. Alle

Kl. 15.00 Tak for i dag