Medlemsmøde om Legionella hos Teknologisk Institut d. 21/8

Udgivet d. juni 21, 2024
Kategori: Uncategorized | Luft | Nyheder | Vand

Legionellabekæmpelsen i Danmark er ineffektiv. Vi har indtil videre ikke set politisk vilje til at udbrede ny teknologi for at løse problemerne, til trods for de høje incidenstal i Danmark. Dette kan måske ændre sig med de nye EU-krav om energibesparelser i bygninger.

Der har været en del aktivitet på Legionella-området i foråret 2024, og DMT afholder et medlemsmøde hos Teknologisk Institut d. 21/8 kl.13-15, for at samle op på indsatserne og stikke retningen ud for fremtidig politiske indsatser.
Den nuværende bekæmpelsesmetode med høje temperaturer er en energikrævende proces. Det høje energiforbrug kan blive en ny indgangsvinkel for politisk påvirkningsarbejde i den kommende tid, hvor EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) og det mere generelle EED (Energy Efficiency Directive) skal implementeres i dansk lovgivning. For at opnå de energibesparelser, der lægges op til i de nye direktiver, er der meget, der tyder på, at varmtvandsinstallationerne i bygningerne må blive en del af ligningen. En eventuel sænkning af standardtemperaturen ved installation af godkendte teknologier til legionellabekæmpelse kan muligvis blive en driver for udbredelsen af teknologiske løsninger på legionellaproblemet.

For at skabe et fælles vidensgrundlag har vi inviteret Kaj Bryder fra Teknologisk Institut til at fortælle om nyeste forskning på området, og Jonas Fredsted Villadsen fra Grundfos til at fortælle os mere om EED og EPBD. Oplæggene skal danne baggrund for en fælles samtale, hvor vi ønsker at få jeres input til det videre arbejde med implementeringen af de to direktiver.

Derudover vil vi også gerne benytte lejligheden til at fortælle jer om, hvad vi kan forvente (og ikke forvente) af det reviderede drikkevandsdirektivs artikel 19, der er blevet udmøntet i den nye bekendtgørelse om indberetning af legionellaprøver og -foranstaltninger, som træder i kraft d. 1. juli.

  • 13:00-13:15

Introduktion

Miljøpolitisk konsulent, DMT, Viktor Zeuthen

13:15 – 13:30

Revideret drikkevandsdirektiv og ny bekendtgørelse om Legionella kontrol

Miljøpolitisk konsulent, DMT, Viktor Zeuthen

  • 13:30-14:00

Nyt Legionella projekt fra Teknologisk Institut ”Brugsvandsinstallationer og Legionella – Udfordringer og løsningsforslag”.

Kaj L. Bryder Seniorkonsulent, ph.d., civ.ing.

  • 14:00-14:30

Revideret direktiv om energieffektivitet (EDD) og bygningsdirektivet (EPBD)

Jonas Fredsted Villadsen, Regional Director, Public Affairs & External Relations, Grundfos

  • 14:30-15:00

Diskussion – Hvordan kan vi anvende ny lovgivning til at løfte Legionellabekæmpelsen i Danmark?

Plenum

Tilmelding foregår via Outlook. Skriv til Vz@danskmiljoteknologi.dk hvis du ønsker at deltage på mødet.