Luftkvalitetsdirektivet er (stort set) landet

Udgivet d. maj 1, 2024
Kategori: Luft

Aftalen om et revideret luftkvalitetsdirektiv er landet og forventes vedtaget efter valget til EU-parlamentet. Det reviderede direktiv skærper grænseværdierne for en række luftforurenende stoffer, der dermed kommer er tættere på WHO’s retningslinjer.

Luftkvalitetsdirektivet er (stort set) landet

Aftalen om et revideret luftkvalitetsdirektiv er landet i god ro og orden på trilogmødet i marts. Direktivet forventes først endeligt vedtaget efter valget til EU-parlamentet og kommer forventeligt først til afstemning i slutningen af året.

Vi har været i dialog med Miljøministeriet og de forventer ikke, at der kommer til at ske store ændringer i det nuværende udkast, som kommer til at skærpe EU-luftkvalitetsnormerne for 2030 i form af grænseværdier, der er tættere på WHO’s retningslinjer.

Konkret skal de fine partikler (pm 2,5) i gennemsnit reduceres med 75 pct. over de næste 10 år, årsgrænseværdien for pm 2,5 reduceres fra 25 μg til 10 μg og årsgrænseværdien for NOx reduceres fra 40 μg til 20 μg. Herudover skærpes grænseværdierne for svovldioxid (SO2), benzo-a-pyren, arsen, bly og nikkel.

Der udstikkes en kurs for hvordan EU kan opnå NUL forurening med luftforurening i 2050 – det er samtidig med målet om klimaneutralitet. Og der kommer skærpede regler om overvågning af luftkvaliteten. I Danmark kommer det konkret til at betyde, at der skal der laves forbedrede målinger af ultrafine partikler og Black Carbon, som træder i kraft i 2025.

Dansk Miljøteknologi havde gerne set, at grænseværdierne i et hurtigere tempo nærmede sig WHO’s anbefalinger, som er mere ambitiøse. Det kan hurtigt blive en sovepude for lande som Danmark, der ikke behøver at gøre en yderligere indsats, fordi vi stort set er i mål.

Det må forventes, at vedtagelsen åbner et marked for danske producenter af ren-luft teknologi, særligt i forhold til Østeuropa og de øvrige medlemsstater, der har svært ved at leve op til de nye grænseværdier.

15. maj holder Dansk Miljøteknologi medlemsmøde om den politiske indsats på luftområdet. Se programmet her.