Legionella

Legionella er en farlig bakterie, som lever og formerer sig i vandrørene. Når bruseren tændes, kan bakterierne rejse fra vanddampen ind i vores luftveje og forårsage en sejlivet lungebetændelse, der i ca. 15% af tilfældene har døden til følge. I 2023 kostede sygdommen 56 mennesker livet i Danmark.

Med de høje smittetal placerer Danmark sig i toppen af en kedelig europæisk statistik. Alligevel har danske myndigheder de sidste 30 år anbefalet de samme løsninger til bekæmpelse af Legionella, nemlig en temperaturbarriere på mindst 45 grader ved varmtvandsinstallationer. Temperaturbarrieren dræber ikke Legionella, men forhindrer vækst, der hvor barrieren overholdes. I større ejendomme med mange tapsteder er det dog ikke muligt at opretholde temperaturbarrieren i hele systemet, og Legionella kan således trives i stillestående vand i rørsystemet. Der findes både mere effektive og klimavenlige teknologier, som alternativ til bygningsreglementets standardkrav om temperaturbarriere. Men hvis vi skal høste de fulde effekter, kræver det dels, at kommunerne griber de nye muligheder ift. at udpege flere prioriterede ejendomme. Dernæst kræver det ændringer i lovgivningen, som kan bane vejen for udbredelsen af teknologi, der kan dæmme op for smitten. Eksempelvis vil tilladelse til sænkelse af standardtemperaturen på vandinstallationer med godkendt desinfektionsløsning, muliggøre væsentlige energibesparelser og forkorte tilbagebetalingstid på desinfektionsanlæg.

EU’s drikkevandsdirektiv stiller krav om… (Skriv her at der er nye regler på vej og kobling til behov for ambitiøs implementering af EU regulering. Dansk Miljøteknologi mener, at Danmark i implementeringen af drikkevandsdirektivet skal stille krav om udnyttelse af ny teknologi til at bekæmpe Legionella i bygninger med mange brugere eller særligt udsatte borgere. Derudover bør der implementeres styrings- og kontrolmekanismer i lovgivningen, som bidrager til at nedbringe smittetal og sikre sundt vand til beboerne.