Klimarådets statusrapport: DMT støtter afgift på drivhusgasser

Udgivet d. februar 26, 2021
Kategori: Luft

Klimarådet peger i sin netop udgivne statusrapport på, at vi med de allerede vedtagne initiativer alene ser ud til at nå en tredjedel af 70 % reduktionsmålet i 2030 (1), og at regeringen ikke har anskueliggjort hvordan vi når de resterende reduktioner.

Klimarådet anbefaler (igen) en afgift på drivhusgasser – en CO2 afgift – som et effektivt instrument. Dansk Miljøteknologi støtter varmt, at de store linjer i en afgiftsreform lægges frem så hurtigt som muligt, fx det forventede afgiftsniveau i 2030. Det vil give øget klarhed hos de virksomheder, der i de kommende år skal foretage investeringer i den grønne omstilling.

Klimarådet peger ligeledes på, at der mangler konkrete strategier og planer for at nå 70% målet. DMT bidrager løbende med forslag til konkrete forslag og løsninger både gennem Klimapartnerskaberne og løbende i politiske forhandlinger. Vores ønske er en ambitiøs politisk rammesætning og regulering af hensyn til de danske virksomheder, der hver dag arbejder for at gøre den grønne omstilling til virkelighed. De nye løsninger skal ud at virke på markedet, og dansk miljø- og klimateknologi skal understøttes af en fremsynet indsats for innovation og forskning.

Danske miljøteknologiske virksomheder spiller en vigtig rolle i reduktionen af klimagasser. Konkrete eksempler på relevant teknologi:

  • Teknologi til overvågning og reduktion af lattergas på renseanlæg
  • Opgradering af biogas
  • Gylleforsuring for at reducere udledningen af metangas.
  • Reduktion af energiforbrug i intelligente stalde
  • Reduktion af energiforbrug på renseanlæg
  • Grønne brændsler til tung transport
  • Klimavenlig vandbehandling
  • Teknologier til bæredygtig bioraffinering fx græs
  • Måleudstyr til monitorering og håndhævelse af klimaloven

( 1 ) et resterende reduktionsbehov på 12,8 mio. ton CO2e betyder, at der stadig er lang vej til, at reduktionsmålet i 2030 er opfyldt