Høringssvar om recirkulering af procesluft i industrien

Udgivet d. februar 24, 2023
Kategori: Luft

Overordnet er vi tilfredse med at recirkulering nu bliver muligt – men lad os nu udnytte det fulde potentiale

Dansk Miljøteknologi hilser de nye regler velkommen. Det er en vigtig sag, som vi har kæmpet for i rigtig mange år, da teknologien til at rense og recirkulere procesluft er udviklet og den allerede anvendes i mange andre lande. Derfor er det er vigtigt, at Arbejdstilsynet i deres endelige udformning af reglerne tager højde for, hvad der faktisk er teknisk muligt med de luftrensningsteknologier som er tilstede i dag, som kan fjerne 99,95 % af forureningen.

Dansk Miljøteknologis høringsvar vedrørende arbejdstilsynets udkast til ændring af reglerne om recirkulation af luft