Høringssvar vedr. udvidelse af nul-emissionszonerne

Udgivet d. maj 30, 2024
Kategori: Luft

Luftforurening med blandt andet partikler og NOx fra trafikken og brændeovne er det miljøproblem, som
har den største sundhedsmæssige skadevirkning for den danske befolkning, med sygedage,
hospitalsindlæggelser og for tidlig død til følge. Derfor er det helt oplagt at benytte lejligheden til at hæve ambitionsniveauet og for alvor sætte ind der, hvor problemet er størst – i de tættest befolkede områder.