Høringssvar over udkast til bekendtgørelse af Legionellakontrol

Udgivet d. maj 1, 2024
Kategori: Vand

Høring over ny bekendtgørelse om Legionellakontrol i særligt udpegede bygninger.

De dele af det reviderede drikkevandsdirektiv, som omhandler Legionellakontrol, skal nu implementeres af Boligministeriet og udmøntes i en ny bekendtgørelse, der træder i kraft i juni 2024.

Vi mener ikke, at man med dette udkast lever op til direktivets artikel 19, hvor medlemslande forpligtes til at ”træffe alle nødvendige foranstaltninger for bl.a. at sikre, at der er indført tilstrækkelige kontrol- og styringsmæssige foranstaltninger”.