Godt nyt for ren-luft i København

Godt nyt for ren-luft i København

På Dansk Miljøteknologis sidste årsmøde i juni satte vi de københavnske byrødder Mette Annelie Rasmussen (RV) og Klaus Mygind (SF) i stævne. Det har i høj grad givet pote.

På årsmødet blev Mette Annelie Rasmussen og Klaus Mygind bl.a. præsenteret for cases fra vores medlemmer Photocat og Amminex, og opfordringerne herfra tog de med sig i deres videre politiske arbejde.

I den nye budgetaftale for Københavns Kommune 2019 sættes 1 mio. kr.  af til et pilotprojekt om fjernelse af NOx nær skoler og institutioner.

Derudover fremrykkes en vigtig indsats i forhold til at udskifte/opgradere de mange busser, der dagligt transporterer de københavnske institutionsbørn.

Fra Dansk Miljøteknologi skal der lyde en stor tak til Mette Annelie Rasmussen og Klaus Mygind. Vi er meget glade for deres indsats, og vi er stolte af, at vi med resultater til følge har kunne agere bro mellem politikerne og den virkelige verden.