Giftdepot ved Høfde 42 kan snart renses helt

Giftdepot ved Høfde 42 kan snart renses helt

Pressemeddelelse fra Krüger

Sagen om giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange har efterhånden udfordret flere generationer af politikere uden at problemet er blevet løst. Men nye laboratorieforsøg hos Krüger A/S, hvor man benytter en termisk rensningsmetode, fjerner helt kviksølv og pesticider i jordprøver fra giftdepotet.

Dermed kan Region Midtjyllands (RM) største forureningssag stå foran at blive løst og fokus kan flyttes til at styrke turisme og erhvervsliv i det naturskønne område.

”Målet med forsøgene har været bl.a. at skaffe information om, hvilke temperaturer, der kræves for at opnå en tilfredsstillende fjernelse af kviksølv og en række pesticider fra den forurenede jord. Den information skal nu danne designgrundlag for en pilottest i 2018 med støtte fra MUDP,” siger Maiken Faurbye, der er afdelingschef for jordforurening i Krüger.

Resultaterne fra forsøget viste sig endnu bedre end forventet. Alle gennemførte tests viste en resterende kviksølvmængde på under en tusindedel gram pr. kg jord og pesticiderne kunne slet ikke måles længere. Jorden kan derved kategoriseres som ren.

Styrker miljø og fremmer turisme

Det er noget, der skaber glæde i Region Midtjylland, der har finansieret det indledende forsøg med henblik på at få sat gang i en positiv udvikling.

”Vi har en bunden opgave i at fjerne giftdepotet ved Høfde 42, men vi har slet ikke de nødvendige midler. Derfor støtter vi projekter som dette, der kan fremme en løsning. Staten vil i 2019 forholde sig til store forureninger, og her anser vi Høfde 42 for at være en af de værste. Vi ville gerne nå så tæt som muligt på en løsning, inden forhandlingerne går i gang, og det ser vi ud til at komme nu,” siger Jørgen Nørby, der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i RM og tidligere borgmester i Lemvig Kommune, hvor Høfde 42 og Harboøre Tange ligger.

Regionens teknikere oplyser, at der er styr på giftdepotet lige nu, da det er indkapslet, men Jørgen Nørby ser det ikke som en god langsigtet løsning.

”Det er en win-win situation at få depotet fjernet. Det er fysisk placeret på kanten af Vesterhavet, så der har altid været en risiko, men får vi fjernet miljøtruslen, kan vi i stedet sikre fiskeriet og styrke en voksende turistindustri i det flotte område,” siger Jørgen Nørby.

Det er første gang internationalt, at det lykkes for nogen af fjerne kviksølv så effektivt fra forurenet jord. Kviksølv i naturen er ekstremt skadeligt for mennesker og miljø, men har hidtil udgjort en problematik med få eller ingen løsningsalternativer. Krüger ser derfor et stort potentiale for ved hjælp af den termiske metode at fjerne især kviksølvforureninger rundt om i verden.

Både kviksølv og pesticider er fjernet

I laboratorieforsøgene hos Krüger A/S er det oprindelige kviksølvindhold fjernet ved en varmebehandling på 350 ⁰C til et niveau, der ligger under kvalitetskriteriet. Desuden er samtlige målte pesticider efter forsøget under detektionsgrænsen. Mængden af forureningsstoffer i den behandlede jord fordeler sig sådan før og efter den termiske varmebehandling:

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående er resultaterne af ét ud af tre forsøg, der alle efterviser den samme fjernelsesgrad.

Fakta: Sådan foregår rensningen

Den forurenede jord opvarmes til ca. 350 ⁰C ved hjælp af elektriske varmelegemer.

Forureningsstofferne fordamper og suges ud af jorden via en række ekstraktionsfiltre, og kan nu opsamles som hhv. kondensat og på aktivt kul. Dele af forureningsstofferne bliver termisk destrueret, da de er ustabile ved høje temperaturer.

Kontakt: Maiken Faurbye, Krüger A/S, tlf.: +45 21 71 60 72