Generationsforureninger

I Danmark har vi ti store generationsforureninger, der ligger som skampletter på vores landkort. Forureningerne er resultater af fortidens synder, og omfanget og omkostningerne forbundet med en reel oprensning har betydet, at løsningen indtil nu har været indkapsling af forureningen og skilte med ’adgang forbudt’. For nogle af de stoffer, der er deponeret her, er ekstremt giftige.

Først i 2019 blev mulighedsrummet udvidet markant ved hjælp af penge fra det statslige miljøteknologiske udviklingsprogram MUDP. Her gav tre virksomheder deres bud på metode og omkostninger for en total oprensning af forureningen ved Høfde 42 ved Harboøre i Vestjylland. Miljøvirksomheden Krüger A/S lykkedes f.eks. med at udvikle og demonstrere en metode, hvor man ved hjælp af opvarmning af jorden til høje temperaturer og rensning af dampene fjernede 99,5 procent af kviksølvet og alle pesticiderne.

Dansk Miljøteknologi har kæmpet for at sikre finansieringen til en fuld oprensning af Høfde 42 og de ni andre generationsforureninger.

Den indsats har været med til at sikre, at der er blevet tildelt midler til forskellige faser af arbejdet både via finanslovsaftaler og senest i forbindelse med udmøntningen af Grøn Fond (april 2024). Aftaleteksten understreger, at forureningerne ikke må overlades til kommende generationer. Det er en vigtig sætning, for omkostningerne for en fuld oprensning af de ti store forureninger forventes at løbe op i mindst 4 mia. dkk, så der skal virkelig prioriteres midler, hvis vi skal nå i mål.

Men oprensningerne vil ikke kun generere omkostninger. Dansk Miljøteknologi har tidligere vurderet, at oprensning af generationsforureningerne vil skabe et stort antal nye arbejdspladser hos teknologileverandører samt hos håndværkere og entreprenører. I 2020 vurderede Dansk Miljøteknologi, at alene oprydningen på Høfde 42 og den gamle fabriksgrund kunne generere 100 til 150 nye arbejdspladser.  Der forventes et voksende globalt marked for effektive jordrensningsteknologier. Danske teknologier, som på stedet kan rense effektivt for bl.a. kviksølv, vil være oplagte at bruge til rensning af mange jordforureninger rundt omkring i verden. Konkrete show-cases i Danmark, hvor teknologier demonstreres i fuld skala, forventes derfor at kunne bidrage til en betydelig vækst i eksport af dansk miljøteknologi og knowhow.

Et enigt Folketing pålagde i juni 2020 den tidligere socialdemokratiske regering at arbejde for ”hurtigst muligt at finde nødvendig finansiering til oprydning af generationsforureninger med udgangspunkt i regionernes faglige prioritering”. Dansk Miljøteknologi presser kontinuerligt på for, at de nødvendige midler rent faktisk bliver allokeret.