Forslag om ny ”Luftvision”

Til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

Kære Esben,

Tak for en god tale ved åbningen af Vandtek i sidste uge.

Talen og de nye tal for eksport af vandteknologier viser, at det har været uhyre nyttigt for den danske vandbranche at samarbejde i regi af Vandvision 2015.

Vandvisionen har efter Dansk Miljøteknologis vurdering udgjort et godt fundament for samarbejde mellem myndigheder, vandselskaber, industrien og forskningen. Det har styrket indsatsen for udvikling og demonstration, og det har ført til klarere opfattelser af rollefordelingen i branchen.

Ikke mindst samarbejdet om fælles visioner og målsætninger som f.eks. energineutralitet og om en øget indsats for at åbne nye markeder for danske vandløsninger og nye teknologier har vist sig nyttigt.

På den baggrund vil Dansk Miljøteknologi gerne opfordre dig og dit ministerium til at overveje at indgå i et lignende samarbejde på luftområdet.

Vi forestiller os, at du i første omgang kunne tage initiativ til en konference, som samler alle parter inden for luftbranchen, og som kunne munde ud i en rapport med anbefalinger til den videre indsats. På sammen måde som ATV-konferencen i 2010 mundede ud i rapporten ”Fra vandteknologi til grøn vækst”.

Hvis det viser sig, at der er grobund for en videre indsats, kunne du i anden omgang indkalde til et ”luft-topmøde”, som igen kunne være basis for vedtagelsen af en fælles luftvision.

Det er jo velkendt., at Danmark har styrkepositioner inden for luftrensning, og at det globale marked for renluft-løsninger vokser stærkt.

Dansk Miljøteknologi medvirker naturligvis gerne i den videre proces.

Vi håber, at du vil tage positivt imod vores ide.

Med venlig hilsen
Jørn Jespersen
Direktør Dansk Miljøteknologi