Endelig kom regeringens udspil til klimatilpasningsplan – men vi savner miljøperspektivet

Udgivet d. oktober 26, 2023
Kategori: Klimatilpasning

Vi har ventet længe på et udspil til en klimatilpasningsplan, og pludselig dukkede det op efter efterårsferiens stormflod. Læs vores tanker om udspillet her.

Efter gennemlæsning af udspillet savner vi, at Miljøministeriet tænker klimatilpasning sammen med miljøhensyn, og der stilles krav om løbende revision af de kommunale klimatilpasningsplaner. I øvrigt undrer vi os over, at der i udspillet ikke er angivet nogen tidsfrister for indsatserne, og at man finder en del af finansieringen i den grønne fond, og således fjerner penge fra andre projekter, der skulle bruges til grøn omstilling.

Udspillet til klimatilpasningsplanen har i høj grad fokus på vand fra siden og vand nedenfra, men udelader klimasikring ift. vand fra oven. Skybrudshændelser bliver hyppigere og hyppigere, og en klimatilpasningsplan bør også tage miljøhensyn og bidrage til opfyldelse af målene om god økologisk og kemisk kvalitet af vandmiljøet. Dansk Miljøteknologi savner en indsats for at begrænse overbelastningen af vores kloaknet i forbindelse med kraftig nedbør, der medfører overløb af opblandet spildevand til omgivelserne og vandmiljøet.

Siden 2013 har klimatilpasning været en del af kommuneplanerne. Der er dog ingen krav om, at de skal op til revision. Det betyder, at mange kommuner lige nu har klimatilpasningsplaner, som ikke er tidssvarende eller fremsynede. Dansk Miljøteknologi anbefaler et lovkrav om, at klimatilpasningsplaner med en risikokortlægning og en klar prioritering af udfordringerne skal revideres hvert 4. år.

Ministeriet oplyser, at der nu følger en politisk proces hvor miljøordførerne bliver inddraget. Vi giver vores input til relevante ordførere.