En handlingsplan for PFAS er nu politisk vedtaget

Udgivet d. juni 26, 2024
Kategori: Nyheder | Grøn økonomi | Jord | Luft | Vand

Som de første i EU vedtager Danmark en national PFAS handlingsplan! Først og fremmest er handlingsplanen et vigtigt skridt for borgernes sundhed. Men planen kan også få betydning som et stykke grøn erhvervspolitik, da der bliver afsat penge til konkret rensning, som vil drive den teknologiske udvikling.

Det er et samlet Folketing, der har indgået aftalen, der afsætter 404 mio. kr. fra 2024-2027 til at beskytte miljøet og danskerne mod PFAS i hverdagen. I DMT er vi særligt glade for følgende konkrete initiativer i planen:

  • Forbud mod at bruge PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler til forbrugere i Danmark fra 1. juli 2026.
  • Pulje på 110 mio. kr. til oprensning af PFAS i drikkevand
  • Pulje på 100 mio. kr. til rensning af jord for PFAS

I sekretariatet har vi været dybt engagerede i arbejdet, og vi har haft god dialog med ordførere undervejs. I vores optik er der mange gode takter i aftalen. Det siger sig selv, at de afsatte midler i sig selv, ikke rækker til at løse problemerne, så vi kommer til at kæmpe for flere indsatser ved de kommende forhandlinger om Grøn Fond. Vi er dog glade for, at cirka halvdelen af det bevilgede beløb bruges på reel oprensning. Det har været vigtigt for os.