Eksportstatistikkerne for danske vand- og renluftteknologier er nu offentlige

Udgivet d. februar 13, 2023
Kategori: Luft | Vand

Eksporten af danske vandteknologier er fortsat opadgående, om end den ikke helt flugter med den generelle vareeksport. Omvendt stagnerer eksporten af renluft-teknologier.

Den danske eksport af vandteknologi voksede i 2021 med 8,3 procent i forhold til 2020. Den samlede totale eksport udgjorde i 2021 23,7 mia. kr. sammenlignet med 21,9 mia. kr. i 2020.En fordobling af eksporten – som målet lyder i regeringens eksportstrategi for vand – forudsætter en årlig procentvis stigning på 5,3 %. Den årlige stigning fra 2019-2021 var på 5,3 %. Tidligere lå det tal på 3,1 %, så der er tale om en helt afgørende forøgelse af eksporten.

Læs Miljøministeriets gennemgang af tallene her

Omvendt er eksporten af dansk ren-luftteknologi stagneret i 2021, viser den nyligt offentliggjorte eksportstatistik som Dansk Miljøteknologi har udarbejdet for Luftvisionen. Ved udgangen af 2021 var eksporten steget med 27 % fra 7,2 mia. dkk til 9,1 mia. kr. Set i forhold til den markante stigning i eksporten fra 2018 til 2020 er der ved udgangen af 2021 sket en afmatning. I 2021 udgjorde eksporten af ren-luft teknologi 1,16 % af Danmarks totale vareeksport.

Se Luftvisionens eksportnotat her