DMT’s input til implementeringen af drikkevandsdirektivets regler på Legionellaområdet

Udgivet d. april 1, 2022
Kategori: Vand

EU’s drikkevandsdirektiv er blevet revideret, og de nye regler står foran implementering i dansk lov. Det kommer bl.a. til at få betydning for den danske Legionella-indsats, fordi det nye direktiv stiller krav om både grænseværdier for bakterieforekomster og udarbejdelse af risikovurderinger i prioriterede ejendomme. Læs DMT’s input til, hvad der skal prioriteres i den forestående implementering.