DMT’s input til Energistyrelsens arbejde med ny regulering for måling af metantab

Udgivet d. maj 17, 2022
Kategori: Luft | Monitorering

Et måleprogram skal fastlægges på den rigtige måde og inkludere kvantificering af det totale metantab for at nå 1 %-målsætningen i klimafremskrivningen.

Dansk Miljøteknologi har fremsendt et notat til Energistyrelsen med input til styrelsens arbejde med regulering af metantab fra biogasanlæg ift. etablering af et måleprogram, efter at det er kommet frem, at der er en bekymrende høj udledning af metan på i gennemsnitligt 2.5 % af den samlede produktion. Dette er langt over den 1 %-målsætning, som er opstillet i Klimafremskrivningen 2021. Regulering af metantab fra biogasanlæg med et opfølgende måleprogram finder Dansk Miljøteknologi er det helt rigtige. Det er dog vigtigt at måleprogrammet fastlægges på den rigtige måde og at der i tillæg til lækagesøgning og udbedring også indgår nyere metoder til kvantificering af det totale metantab på anlægsniveau for at nå 1 %-målsætningen. DTU støtter op om disse anbefalinger fra Dansk Miljøteknologi.

Se notatet her.