DMT’s høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Byspildevandsdirektiv

Udgivet d. november 11, 2022
Kategori: Vand

Dansk Miljøteknologi har nu afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag til revideret direktiv for byspildevand. Det er et ambitiøst forslag med et tiltrængt fokus på ressourcer, energi, og miljøfarlige stoffer men Danmark skal arbejde for, at der indføres krav om langt højere reduktion af klimagasser samt krav til stofudledning fra overløb og andre regnbetingede udledninger. Læs hele høringssvaret her.

DMT mener, at EU-Kommissionens udkast til revideret Byspildevandsdirektiv viser, at vi er kommet langt i de ca. 20 år som direktivet har været gældende, og at EU-Kommissionen nu med rette foreslår et mere helhedsorienteret syn på spildevandssektoren med et fornuftigt fokus på renseanlæg som ressource- og energianlæg. Også i forhold til miljøfarlige stoffer er EU-Kommissionens forslag ambitiøst, og DMT anbefaler, at Danmark bør arbejde for, at det høje ambitionsniveau med et fjerde rensetrin og udvidet producentansvar fastholdes i det endelige direktiv, så det ikke udvandes i de kommende forhandlinger. Derimod har EU-Kommissionen fejlanalyseret mulighederne for reduktion af udledning af klimagasser. Det skal der rettes op på ved at indføre krav til monitering og reduktion af de direkte udledninger af klimagasser fra selve renseprocessen og fra en forøget energiproduktion, så det fulde potentiale udnyttes. Også den foreslåede regulering af overløb og andre regnvandsudledninger er for uambitiøst og her bør Danmark arbejde for, at der indføres egentlige krav til reduktion af stofudledning.