DMT TIL RUNDBORDSDIALOG MED ALTERNATIVETS TORSTEN GEJL

Udgivet d. april 20, 2023
Kategori: Vand

Dansk Miljøteknologis forslag til at sikre et rent vandmiljø i Danmark

Dansk Miljøteknologi er brancheforening for de ambitiøse miljøteknologiske virksomheder og rådgivere i
Danmark, som udvikler og producerer teknologier til ren luft, rent vand og ren jord. Vi arbejder for en mere
bæredygtig verden gennem teknologiske løsninger, der skaber grønne arbejdspladser, eksport og vækst.
Rent vand i hanerne og i vandmiljøet er en mærkesag for vores forening og et område, hvor vores
medlemmer kan levere de løsninger der skal til. Det er helt afgørende at Danmark har en ambitiøs og
restriktiv regulering for at vi kan sikre et rent havmiljø og rent ferskvand i søer og åer1.