DMT kommentar vedr. klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

DMT kommentar vedr. klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

Presset for at få en aftale om landbrugets klimaindsats er stort, og øjensynligt er fødevareministeren nu ved at miste tålmodigheden. Det er vi også, for det haster.

Fødevareminister Rasmus Prehn har i Politiken løftet sløret for hovedpunkterne i aftaleteksten vedrørende landbrugets klimaindsats. Han er utålmodig, og det er Dansk Miljøteknologi også, for det haster. For klimaets skyld, og fordi andre vigtige beslutninger på miljøområdet har afventet en afklaring. For at nå 70 pct. målet skal alle sektorer bidrage, og landbruget står for over 20 pct. af de samlede danske udledninger. Derfor er der brug for en ambitiøs aftale og effektive initiativer.

Vi kender endnu ikke detaljerne i ministerens udspil, men udtagning af lavbundsjorde og ny teknologi er en del af pakken. Det er rigtigt at satse på udvikling af nye lovende teknologier som fx pyrolyse, men skal målet nås må der satses langt mere på at få udbredt de teknologier, som allerede er udviklet. Vi har i dag moderne staldteknologier med luftrensning og teknologier til gylleforsuring i stalde og marker, som er dokumenteret effektive. De har en sikker og hurtig klimaeffekt, og de skal i endnu højere grad ud at virke i markedet.

Vi opfordrer derfor fortsat til, at udbredelsen af de tilgængelige teknologier bliver en del af aftalen, ligesom vi også meget gerne ser, at en effektiv anvendelse af landbrugets bioressourcer kommer til at indgå i en ny samlet strategi for dansk bioøkonomi.

Se artiklen i Politiken her