DMT i Politiken sammen med Rådet for Grøn Omstilling

Udgivet d. december 6, 2023
Kategori: Vand

Vi kommer med fire gode anbefalinger til miljøminister Magnus Heunicke, der vil kunne sikre et renere havmiljø.

Dansk Miljøteknologi og Rådet for grøn omstilling i fælles opråb i Politiken. Her er der fokus på anbefalinger, der vil sikre et renere havmiljø, og hvordan dansk teknologi kan bidrage.

Vi påpeger bl.a. at 1) alt vand, der udledes i miljøet, skal renses for både næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. 2) Forsigtighedsprincippet bør være styrende for den nationale indsats for et renere vandmiljø. 3) Princippet om ‘forureneren betaler’ skal håndhæves. Og 4) der skal udtages landbrugsjord nu – herunder lavbundsjorder og områder langs vandløb og kyst.

Den gode nyhed er, at vi i Danmark kan vende den dystre situation til vores fordel, hvis politikerne vil og tør stille krav. For langt de fleste lande i både EU og globalt kæmper med nogle af de samme udfordringer, som vi står over for herhjemme. Men Danmark har den fordel, at en del af de teknologiske løsninger, der kan hjælpe os til et renere vandmiljø, er udviklet af danske virksomheder.

Læs hele artiklen her.

Ved problemer ved at læse artiklen kontakt sekretariatet.